This is a platform for User Generated Content. G/O Media assumes no liability for content posted by Kinja users to this platform.

TẤT TẦN TẬT VỀ NGUỒN HÀNG QUẦN ÁO TẠI TPHCM – 2019

Hiện tại ở Tp.HCM có 4 nhóm nguồn hàng quần áo chính mà các bạn lấy sỉ quần áo dễ dàng tại nhiều kho hàng khác nhau, trong các Quận khác nhau.

4 Nhóm nguồn hàng quần áo chính bao gồm:

  • Nguồn hàng Việt Nam Xuất Khẩu (VNXK)
  • Nguồn quần áo Hàng chợ hoặc các xưởng may nhỏ lẻ
  • Nguồn quần áo Nhập khẩu Quảng Châu- Trung Quốc, Thái Lan …
  • Nguồn quần áo Đồ si nguyên kiện, cắt kiện

Tuy nhiên việc lựa chọn lấy sỉ quần áo phù hợp với từng trường hợp, vốn liếng, của bạn là điều không hề dễ dàng. Sau đây kho hàng dosinguyenkien.com sẽ cùng bạn tìm hiểu, phân tích và giải đáp các câu hỏi của từng nguồn hàng quần áo tại TP.HCM – Sài Gòn.

Advertisement

Xem tiếp tại đây

Xem thêm hệ thông mxh của Đồ si nguyên kiện .Com

Advertisement

Share This Story

Get our newsletter